Skader som koster

Risikoen for en alvorlig vannskade i huset er mye større enn for at noen bryter seg inn. Likevel er vi mye flinkere til å sikre oss mot innbrudd enn mot vannskade.

I 2014 ble det registrert nesten 80.000 vannskader i Norge.
I 2013 ble 4.500 hytter vannskadet.

Skadene kan få store konsekvenser. Hyppigst er vannskader relatert til ulike former for rørbrudd inne i boligen.

Lekkasjestopper er påbudt i boliger og næringsbygg

De byggetekniske forskriftene, TEK17, krever at installasjoner med vann i rom uten sluk i gulv skal sikres med lekkasjestoppere. Dette gjelder både for boliger og næringsbygg.

Lekkasjestoppere er utstyr som monteres i eller omkring vannførende installasjoner, for å registrere lekkasje og automatisk stenge vanntilførselen til skadestedet.

Kravene fra forsikringsbransjen er strengere enn myndighetenes. Her kreves det også at alle sanitærrom og alle skjulte og åpne vannledningsanlegg overvåkes med utstyr som er godkjent av forsikringsselskapene.